תרבות יהודית מרוקאית

סגולה לפרנסה:כ”ק האדמו”ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט”א מלמד על סגולה מיוחדת לקראת שבת אחרי חג הפסח

רבי יאשיהו פינטו בדברים המלמדים מנהג ישראל תורה שבשבת שלאחר הפסח עושים חלות בצורת מפתח, או שבתוך החלות שמים מפתח, הרב פינטו הסביר בדבריו כי מובא בספר “אוהב ישראל” להרה”ק מאפטא זיע”א שהטעם הוא משום […]